Az ELTE kutatói agyi kapcsolatokat bemutató webszervert fejlesztettek ki

Az ELTE Matematikai Intézet PIT Bioinformatikai Csoportjának kutatói új, az agyi kapcsolatokat bemutató webszervert fejlesztettek ki. Az eredményeket a rangos Cognitive Neurodynamics címŇĪ lapban tették közzé.

A huszadik században használt anatómiai agyi atlaszokon mindössze 80 emberi agyi területet jelöltek meg a tudósok. Mára – a nagy felbontású és jó minŇĎségŇĪ MRI felvételeknek köszönhetŇĎen – lehetŇĎség nyílik arra, hogy a kutatók ezernél több agyi területet azonosítsanak konzisztensen, azaz a különbözŇĎ fejmérettel és alakkal rendelkezŇĎ emberi alanyok agyi területeit egymáshoz rendeljék. A nem-invazív MRI felvételekbŇĎl lehetséges az agyi területek közötti kapcsolatok feltérképezése is, valamint fontos kérdés az is, hogy mely agyi kapcsolatok fordulnak elŇĎ sok és melyek csak kevés embernél.

 

Az ELTE kutatói 2015-ben publikálták az emberi agy összeköttetéseinek konszenzus-modelljét: ez azt jelenti, hogy a személyes változékonyságot kiszŇĪrve, a modell csak a sok alanynál megtalálható kapcsolatokat tartalmazza, azaz az agygráf egy egyén agya helyett a közös, emberi agygráf kapcsolatait írja le. A mostani, továbbfejlesztett „Budapest Reference Connectome Server” 3. verziója még pontosabb szŇĪréseket tesz lehetŇĎvé. Az ELTE-s kutatók az Amerikai Egyesült Államok egy óriási kutatási programja, a Human Connectome Project nagy mennyiségŇĪ és kiváló minŇĎségŇĪ diffúziós MRI felvételeit használták.

 

Szalkai Balázs, Kerepesi Csaba, Varga Bálint doktoranduszok és Grolmusz Vince egyetemi tanár több mint 470 egészséges alany MRI felvételeibŇĎl, sokféle paraméter beállításával generáltak konszenzus konnektomokat, azaz olyan agygráfokat, amelyekbe csak akkor kerülhetnek be egyes agyi kapcsolatok, amennyiben azok elég sok alanynál jelen vannak. Az így generált agygráfok többféle formátumban letölthetŇĎk további feldolgozásra, valamint a szerver weblapján azonnal megtekinthetŇĎek, forgathatóak, nagyíthatóak. A ritkán és a gyakran elŇĎforduló kapcsolatok megkülönböztetése azért is érdekes lehet, mert a kevés embernél elŇĎforduló kapcsolatok lehetnek mérési hibák, vagy éppen valamilyen olyan ritka jelenség megnyilvánulásai, amelyek valamely betegség következményei, vagy éppen ellenkezŇĎleg, járhatnak valamilyen rendkívüli szellemi vagy mŇĪvészi képességgel is.

 

Az elméleti felhasználás mellett a szerver lehetŇĎséget nyújt az agykutatóknak arra, hogy a „szokásos, gyakori, általános” agyi kapcsolatokat leírják: ez azért rendkívül fontos, mert például a patológusok nagy, jól összeállított képes adatbázisok alapján döntik el egy mintáról, hogy az normális vagy rendellenes-e: így az egészséges alanyoknál gyakori és kevésbé gyakori agyi kapcsolatok felismerhetŇĎvé váltak. 

 

A publikáció itt elérhetŇĎ.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció